intro archief


180 px

in doos

in doos

archief tekst

R E L I K W I E Ë N   M U S E U M

1989 – 1993

De verzameling waarmee het RELIKWIEËN MUSEUM in 1989 begon is collectie van 35 min of meer natuurlijk gemummificeerde dieren, allen netjes bijgezet in op maat gemaakte vitrine-kasten.

Dieren begraven elkaar niet, dus je kunt in steden overal dooie beesten vinden. Deze verzameling van het Relikwieën Museum is een ode aan de dieren die een anonieme dood sterven in de blinde vlekken van de stad.

De relikwieën waren ondergebracht bij 28 vrienden en bekenden, die, gecontracteerd als conservator van het RELIKWIEËN MUSEUM, zich ontfermden over het hen in bruikleen gegeven relikwie. Het ARCHIEF van het RELIKWIEËN MUSEUM was te koop als catalogus, met 30 echte foto's van de relikwieën, en hand gezet en gedrukt in een oplage van 100, genummerd en gesigneerd. Het ARCHIEF diende als toegangsbewijs voor het museum; de bezitter ervan kan een afspraak maken met een conservator om een relikwie te komen bezichtigen.

Vanaf 2018 zal deze verzameling te zien zijn in het vernieuwde Naturalis te Leiden.

de map

de map

voorpagina

voorpagina

schol pagina

pagina schol

cat nr 3 schol pagina1

cat nr 3 schol pagina1

cat nr 3 schol pagina

cat nr 3 schol pagina

valk pagina

pagina valk

muizen pagina

pagina muizen

muizenkast foto

cat.nr.18 muizenkast

merel

merel catnr30

eend

eend catnr32

konijn

konijn catnr20

reiger

reiger catnr33

laatste pagina

laatste pagina